Nový biker - registrační formulář


images/sekcehlleft.gif

Přihlašovací údaje

images/sekcehlright.gif
Uživatelské jméno Tento údaj je skrytý, nebude nikde zverenen - slouží pro Vaši registraci do systému. Zvolte jméno, které si budete dobre pamatovat, nebo si jej peclive uschovejte. Tento údaj musí být vyplnen. 
Heslo Heslo slouží pro overení Vaší totožnosti. Zvolte heslo, které si budete dobre pamatovat, nebo si jej peclive uschovejte. Doporucujeme hesla bez diakritických znamének. Tento údaj musí být vyplnen. 
Ověření hesla Pole sloužící pro overení hesla - nebot v bezpecnostním, skrytém tvaru muže dojít k preklepu. Tento údaj se musí shodovat s polem Heslo a musí být vyplnen. 
Doména 3. řádu 
 
Pokud vyplníte kolonku Doména 3. řádu systém bikebase.cz vytvoří k vašemu účtu adresu pod doménou bikebase.cz a to ve formátu vas_text.bikebase.cz. Text vyplňujte prosím bez diakritiky a používejte jen znaky A-Z, a-z, 0-9, pomočku, podtržítko a tečku. Pokud zde vyplníte jiné znaky systém adresu nevytvoří.
images/sekcehlleft.gif

Údaje o bikerovy

images/sekcehlright.gif
Jméno / příjmení /  Bude zobrazováno ve výsledkových listinách a pod clánky, které napíšete. Tento údaj musí být vyplnen. Polícko verejné - pokud pole zaškrtnete, bude údaj zverejnen všem návštevníkum serveru Bikebase, kterí navštíví váš profil (Vaše osobní stránka, na které jsou automaticky uvedeny Vaše výsledky a fotografie ze závodu).  
Přezdívka
Region:  
Ulice, č.p.
PSČ / Město /
Tým  Zde vepište název klubu, nebo týmu. Pod tímto týmem budete zobrazováni na výsledkových listinách. Pokud jste cleny vetšího týmu, nechte kolonku nevyplnenou. Po dokoncení registrace, kliknetena na Váš tým v Hlavní nabídce v odkazu týmy a zažádejte o potvrzení clenství v týmu. Až Vám správce (zakladatel) týmu potvrdí prijetí, bude kolonka tým vyplnena automaticky. Pokud není Váš tým ješte založen mužete ho založit sami - stanete se tak jeho správci a budete rozhodovat o prijetí nových clenu. Správcovství mužete pozdeji predat další registrované osobe. 
E-mail Uvedte Váš kontaktní e-mail. Jestli že jste poradatel, nebo správce týmu, závodu ci seriálu vyplnte toto pole a zaškrtnete kolonku verejné. E-mail bude též sloužit k odesílání výsledku.
WWW Pokud máte vlastní stránku, kterou chcete predvést návštevníkum Bikebase vyplnte pole www a zaškrtnete kolonku "verejné"
Telefon Uvedte Vaše kontaktní telofonní císlo. Jestliže jste poradatel, nebo správce týmu, závodu ci seriálu vyplnte toto pole a zaškrtnete kolonku verejné.
ICQ
 

Proč se trápíš na motorce bez motoru?
Jakej je tvůj nejlepší výsledek?
Jakej je tvůj nejoblíbenější závod?
Kdy s tim sekneš?
Jakej máš vztah k ženám / mužům?
Jaký je tvoje nejoblíbenější pití?
Kolik toho vypiješ?
Jakej je tvůj životní sen?
Vztah k cyklistice (např. závodník, pořadatel, fotograf, turista...)
© Bikebase.cz 2007 – Bikebase systém pro prezentaci závodníků a vyhodnocování výsledků s okamžitým zveřejněním na internetu. Právě nás tu je: 0
Autor projektu: Aleš Gregor, graphics: Michal Mach, coder: REDY TUGO images/rss.gif