www.havenmtbseries.cz/article.php?ARTICLEID=5
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php on line 585
Debug:
/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [585] : fopen(http://www.sixnumbers.cz/rss/xml_rss.php, r)

/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [431] : get_RSS/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [23] : get_find/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/article.php [325] : get_page(
systém bikebase


16.07.2004 - Aleš Gregor

[h]BIKEBASE – veřejný cyklistický informační server[/h]

 


 

[h]Co je bikebase:[/h]
[ul][ahref=1][b]Bikebase[/b][/ahref] – veřejný internetový server.
[b][ahref=2]Systém Bikebase[/b][/ahref] – centrální veřejná databáze závodníků, prezentace, výsledky, informace
[ahref=3][b]Celostátní kalendář[/b][/ahref] – odkazy a evidence cykloakcí, možnost založení a úplná správa akcí, závodů a seriálů.
[ahref=4][b]Server pro cyklisty[/b][/ahref] – osobní stránky, výsledky, fotky, reportáže… týmové stránky
[ahref=5][b]Systém Fotogalerií[/b][/ahref] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka, generování foroalb
[ahref=6][b]Celostátní rozšíření[/b][/ahref] – systém výhod, provázání závodníků, pořadatelů, obchodníků.
[ahref=7][b]Projekt Žebříček[/b][/ahref] – bodovací žebříček českých závodníků na české scéně
[ahref=8][b]Příklad využití systému Bikebase[/b][/ahref]
[ahref=9][b]Nároky na pořadatele[/b][/ahref]
[ahref=10][b]Finance[/b][/ahref]
[ahref=11][b]Odkazy, kontakty[/b][/ahref][/ul]

 

 

[aname=1]

 

[h]BikeBase veřejný Internetový server[/h]
Pořadatelé zde mohou prezentovat závody a akce, případně si zde mohou jednoduše založit a spravovat vlasní internetové stránky.
Firmám a společnostem z oblasti cyklistiky umožňujeme prezentovat výrobky.
Penzionům, turistickým kancelářím a podobným organizacím zveřejňovat služby.
Prostřednictvím internetu tyto informace okamžitě předáváte závodníkům a oni mají možnost se k nim vyjádřit.
Nikdo není schopen obhospodařovat celý cyklistický šum, takže jsme vytvořili nástroj, který umožňuje každému zveřejnění informací a zároveň je umístíme do míst, kde budou čtené a žádané. Vše rychle, třeba v noci, bez programátora, bez finančních nákladů, bez závazků.
Přidat závod, akci, pozvánku, nabídku, fotogalerii – to vše je založeno na systému vyplnění
formuláře - tzv. redakční systém. To co napíšete, se ihned zobrazí na internetu.

 

 

[aname=2]

 

[h]Systém BikeBase[/h]
Při organizaci závodů jsme se každoročně potýkali s problémy při registraci závodníků, problémy s vyhodnocením a pozdním zobrazováním kompletních výsledků na internetu a lahůdkou bylo sčítání bodů seriálu. Po závodech se řešili i chyby spojené se špatným přepisem jména či teamu z přihlašovacího lístku do počítače a podobné drobnosti.

 

Hledali jsme řešení a na světě byl projekt, který tuto situaci komplexně řeší.
Zároveň jsme přišli i na řešení, které umožňuje přesnou a jednoznačnou evidenci závodníka bez užití jeho rodného čísla.

 

Bikebase je databázový systém, který shromažďuje přihlašovací data závodníků a základní data závodů. Umožňuje pak snadnou a bezchybnou registraci závodníků, téměř okamžité zobrazení výsledků na internetu a minimalizuje chyby způsobené ručním vkládáním dat.
Dále umožňuje snadnou správu výsledků v seriálech. Automatické generování výsledků týmových soutěží i soutěží jednotlivců a to z libovolných závodů zapojených do systému.

 

Celý projekt je po částech uváděn do provozu a testován od roku 2003 v rámci MTB seriálu Peklo severu. Kompletní spuštění prověřené verze proběhlo v roce 2005 pro MTB seriál Peklo Severu a na několika regionálních závodech např. Bike Babí léto.

 

[b]Systém se skládá ze tří nezávislých částí. Lze je užívat odděleně.[/b]

 

[ol][b]Veřejná databáze závodníků[/b] - Databáze obsahuje základní data: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým, BikeBase číslo a číslo licence ČSC. Databáze je ve formátu CSV
[b]Počítačový program „Časomíra“[/b] pro prezentaci závodníků a vyhodnocení výsledků. Program zajičuje urychlení práce, automatické vyhodnocování, dělení do kategorií, různé druhy cyklistických disciplín. Možnost načítání karet s čárovým kódem – licence, BikeBase s okamžitou vazbou na centrální databázi.
[b]Webový server www.bikebase.cz[/b] - Webový server je navržen pro spolupráci s modulem časomíra, ale spolupracuje i s ostatními časoměřičskými systémy vč. čipových. (na základě CSV a DBF)[/ol]

 


K výhodám a možnostem systému patří:
Snadné založení, vedení a správa internetových stránek závodu, podpora a vazby na již existující stránky závodu.
Snadné vkládání informací o závodě vč. fotodokumentace, map, přihlášek atp.
Systém pro psaní reportáží a systém Bikebase Fotogalerie – fotky s přímou vazbou na závodníka, na jeho výsledky a na jeho profil.
Okamžitá prezentace výsledků, pozvánek, kalendář akcí, podpora pořadatelů.
Reklama a propagace cyklistických akcí

 

 

[aname=3]

 

[h]Celostátní kalendář[/h]
Celostátní kalendář cykloakcí s možností detailního výběru disciplín a míst konání, vám usnadní výběr termínu vašeho závodu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání závodů.

 

V české republice citelně chybí jeden centrální kalendář cykloakcí. Kalendářů je spousta, ale většina z nich je omezena regionálně, nebo obsahuje pouze větší akce jejichž informace jsou i tak dostupné na internetu. O menších akcích a závodech i ve svém regionu se často dozvídáme až po jejich konání.

 

V našem projektu nabízíme zveřejnění základních informací o akcích které mají vlastní web a zároveň přicházíme s nabídkou snadného vytvoření internetových stránek pro pořadatele, kteří webové stránky nemají.

 

Součástí projektu je i oslovování cyklistických klubů a spolků a získávání informací o nových akcích.

 

Záznamy do kalendáře lze přidávat bez zásahu programátora prostřednictvím redakčního systému (tento způsob preferujeme), nebo mailovou ohláškou.

 

 

[aname=4]

 

[h]Server pro cyklisty[/h]
[ul][b]Vyjádření bez cenzury[/b] – možnost prezentovat svoje názory či reportáže na závod, popisovat trasy výletů, popisovat zážitky z dovolených, vkládat fotografie…
[b]Osobní stránky[/b] – všechny příspěvky, fotky a výsledky se automaticky zobrazují na vašich osobních stránkách s doménou: vasejmeno.bikebase.cz
[b]Týmové stránky[/b] – možnost založení a správy týmových stránek (fórum, fotogalerie, společné akce a projekty…)
[b]Správa stránek závodů[/b] – možnost založení a správy závodu, akce či výletu vč. jejich prezentace jak v kalendéři, tak formou pozvánky na hlavní straně serveru.
[b]BikeBase karta[/b] – pro snadnou a přesnou registraci na závodech, bez rodného čísla, zařazení co celostátní databáze závodníků.
[b]Slevy při nákupech[/b] – v obchodech, firmách, ubytovnách – po předložení karty
[b]Evidence kola[/b] – jednoznačná identifikace kola na základě BBčísla a čárového kódu
[b]Systém Fotogalerií[/b] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka[/ul]

 

 

[aname=5]

 

[h]Systém Fotogalerií[/h]
Snadno a jednoduše můžete vložit fotografie k článku, akci, závodu, výletu či oslavě. Fotky lze vkládat jednotlivě, nebo hromadně zabalené v ZIPu.

 

U fotogalerií k závodům mají fotografie po zadání startovního čísla závodníka přímou vazbu do jeho profilu (zobrazí se na jeho soukromých stránkách aniž by musel projíždět celou fotogalerii). Taktéž se u fotografie zobrazí jméno, pořadí a závod ve kterém byla fotografie pořízena.

 

Systém lze využít i pro komerční společnosti zabývající se fotografováním cyklistických akcí. Momentálně pracujeme na rozhraní, které umožní zakoupení fotografií.

 

 

[aname=6]

 

[h]Celostátní rozšíření[/h]
Pro komplexní využívání tohoto systému je potřeba jeho rozšíření. Základním krokem pro rozšíření systému je vysoký počet registrovaných závodníků. Poté bude mít i pro pořadatele, kteří mají zajetý svůj vlastní systém, smysl využívat výhod našeho systému.

 

Krom výhod pro závodníky spojených se systémem jako takovým – výsledkový servis, automatické fotogalerie, vlastní profil atd. nabízíme závodníkům slevy. Slevy pro držitele karet může poskytnout jakákoliv firma, obchod, penzion, restaurace a ostatní ziskové organizace působící na poli cyklistiky. Výši a rozsah slevy si určuje firma sama, čím vyšší tím lákavější.Tím pro závodníky vzniká další důvod pro registraci do systému.

 

[ul][b]Výhody pro závodníky[/b] – slevy, výsledkový servis, fotogalerie….
[b]Výhody pro pořadatele[/b] – usnadnění, zpřesnění a urychlení registrace a vyhodnocení závodu
[b]Výhody pro obchodníky a firmy[/b] – rozšíření a oslovení jednoznačnš zaměřené klientely, možnost prezentace na serveru jak přímou reklamou – bannery či PR články, tak nepřímou, recenze, články reportáže.[/ul]

 

 

[aname=7]

 

[h]Projekt „Žebříček“[/h]
Cílem tohoto projektu je bodovací žebříček závodníků z českých závodů. Předpokladem je zapojení všech závodů MTB na území České Republiky do jednoho „velikého seriálu“. Závody budou rozděleny do několika kategorií dle jejich významu. Každá kategorie bude mít i rozdílný počet bodů pro závodníky. (Nejvíce český pohár, nejméně třeba Hnoják kolem Rybníka).

 

Celý systém funguje automaticky za dodržení základních pravidel – registrace závodu, zaslání výsledků v předepsaném univerzálním formátu. žebříček se bude vypisovat oficiálně pro závodníky s platnou licencí ČSC a neoficiální i pro hobíky, kteří se na závodě zaregistrují pod tzv. BikeBase číslem. Závodník s licencí nemusí být registrován v systému BikeBase, přesto se mu budou body sčítat.

 

 

[aname=8]

 

[h]Příklad využití systému[/h]
Nyní představím jednu z možných variant chodu. Předem podotýkám, že rozsah využití jednotlivých částí systému je zcela v režii pořadatele. Pokud máte vlastní stránky a již zažitý systém bez chyb, tak můžete využívat pouze jednotlivé články našeho systému. I ty Vám zaručeně usnadní práci.

 

Závodník se zaregistruje na internetu. Jeho data budou zapsána do veřejné databáze závodníků. Bude mu vystavena karta s BikeBase číslem, kterým se bude prezentovat na závodě. Číslo je uvedeno i formou čárového kódu.
Veřejná data jsou tato: Jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, BikeBase číslo, číslo licence ČSC a tým.

 

Pořadatel – pokud nemá vlastní internetové stránky si stránky založí na serveru BikeBasese (cca 10 minut a získá tím další výhody), poté si stáhne databázi závodníků a při prezentaci závodníka zapíše BBčíslo závodníka a automaticky se mu doplní ostatní přihlašovací údaje které se připojí ke startovnímu číslu. Bez chyb a překlepů. Závodníci kteří nejsou registrováni v systému vyplní klasickou přihlášku, která se založí do počítače během závodu.
Pokud pořadatel má čtečku čárových kódů je prezentace ještě jednodušší. Pokud pořadatel nemá program pro práci s databází (jedná se o nejjednodušší formu databáze CSV – data oddělená středníkem) dodáváme zdarma program „Časomíra“, který s databází pracuje.

 

Během závodu se zadávají do počítače přihlašovací lístky. Po odjetí závodu se výsledné časy připojí ke startovním číslům. Rozdělí se podle kategorií a vytisknou se výsledky.

Výsledky lze jednoduše odeslat na server server Bikebase, kde se výsledky přiřadí jednotlivým závodníkům. Automaticky se jim vytváří seznam dosažených výsledků.
Server je nastaven i na příjem dat z jakékoliv čipové časomíry, nebo excelu.
Na serveru se též automaticky přiřazují body, pokud je závod veden v seriálu, nebo seriálech a tyto jsou pod správou BikeBase.

 

Po závodě lze na server odesílat reportáže a fotografie ze závodu a pokud je k fotografii doplněno startovní číslo automaticky se nakopíruje do profilu zobrazeného závodníka. Toto je velmi výhodné pro fotografy. V podstatě každý závodník má u sebe pouze svoje fotky a může si je u fotografa objednat.

 

Pokud máte jiný způsob prezentace, vyhodnocení a zveřejnění výsledků, můžete jej samozřejmě používat dál. My vám dodáme databázi závodníků, kterou si oni sami vyplnili a vy si

 

 

[aname=9]

 

[h]Nároky na pořadatele.[/h]
Našim zájmem je maximální rozšíření systému, takže kompletní webové zajištění závodu a veškeré programové vybavení je zdarma. Rozsah jejího využití si pořadatel určuje sám. V případě, že pořadatel má již svůj zaběhnutý a fungující systém a nevyužije zcela naší nabídky, může využívat pouze části. Chod jeho způsobu vedení závodu to nikterak nenaruší, naopak může nabídnout závodníkům výhody spojené s BikeBasí.
Systém je vytvořen jako otevřený a registrace zabere max. 10 min., takže každý pořadatel si vlastní závod spravuje buď sám, nebo pověří třetí osobu. Z tohoto důvodu je možné systém provozovat prakticky zdarma. Ve vyjímečných případech povedeme kompletní evidenci, registraci a správu závodu za manipulační poplatek 500,- Kč kdy informace a výsledky přijímáme mailem.

 

 

[aname=10]

 

[h]Finance[/h]
Bikebase je neziskový projekt, vytvořili jsme ho pro vlastní potřeby organizace závodů a nic nebrání v jeho zprostředkování dalším pořadatelům a závodníkům.
Pro pořadatele je systém zdarma.
Závodníci mají možnost dvou druhů registrace. Easy – zdarma, nebo rozšířenou PROFI, která stojí 130,- Kč a platí se jednorázově. Závodníci mají možnost získat PROFI registraci i za 3 publikované články. Další příjmy jsou z reklam na serveru www.bikebase.cz
Systém je od roku 2002 neustále ve vývoji, neustále pracujeme na jeho zdokonalování a rozšiřování nejen v české republice, ale i na slovensku. Spolupracejeme s Českým i slovenským cyklisickým svazem, řadou jednotlivých závodů i seriálů. Do systému zapojujeme i firmy a organizace se vztahem k cyklistice.
Pokud budete mít zájem o zapojení, nebo další informace, kontaktujte nás, rádi vás přijmeme.

 

 

 

[aname=11]

 

[b]Související odkazy:[/b]
[link=www.jaknato.bikebase.cz]www.jaknato.bikebase.cz[/link]

 Za team BikeBase

 

[ul][bb=2]Aleš Gregor[/bb] - autor projektu
[bb=1]Jeroným Drvota[/bb] - programátor
[bb=4]Michal Mach[/bb] - grafik[/ul]

 images/sekcehlleft.gif

Soubory ke stažení

images/sekcehlright.gif
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.33   images/ga_count.png 3


Co je to Bikebase a jak funguje?TitulekAutorDatum
CEREK - Centrální registr jízdních kol pro ČRTonda Cerek24.07.2014 16:56:53

, Array, )Array
(
  [SCREEN_W] => 
  [SCREEN_H] => 
  [BIKEBASE] => Array
    (
      [lang] => CZ
    )

)


Array
(
  [ARTICLEID] => 5
)
www.havenmtbseries.cz/article.php?ARTICLEID=5
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Warning: fopen(http://www.sixnumbers.cz/rss/xml_rss.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php on line 585
Debug:
/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [585] : fopen(http://www.sixnumbers.cz/rss/xml_rss.php, r)

/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [431] : get_RSS/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [23] : get_find/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/article.php [325] : get_page(
systém bikebase


16.07.2004 - Aleš Gregor

[h]BIKEBASE – veřejný cyklistický informační server[/h]

 


 

[h]Co je bikebase:[/h]
[ul][ahref=1][b]Bikebase[/b][/ahref] – veřejný internetový server.
[b][ahref=2]Systém Bikebase[/b][/ahref] – centrální veřejná databáze závodníků, prezentace, výsledky, informace
[ahref=3][b]Celostátní kalendář[/b][/ahref] – odkazy a evidence cykloakcí, možnost založení a úplná správa akcí, závodů a seriálů.
[ahref=4][b]Server pro cyklisty[/b][/ahref] – osobní stránky, výsledky, fotky, reportáže… týmové stránky
[ahref=5][b]Systém Fotogalerií[/b][/ahref] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka, generování foroalb
[ahref=6][b]Celostátní rozšíření[/b][/ahref] – systém výhod, provázání závodníků, pořadatelů, obchodníků.
[ahref=7][b]Projekt Žebříček[/b][/ahref] – bodovací žebříček českých závodníků na české scéně
[ahref=8][b]Příklad využití systému Bikebase[/b][/ahref]
[ahref=9][b]Nároky na pořadatele[/b][/ahref]
[ahref=10][b]Finance[/b][/ahref]
[ahref=11][b]Odkazy, kontakty[/b][/ahref][/ul]

 

 

[aname=1]

 

[h]BikeBase veřejný Internetový server[/h]
Pořadatelé zde mohou prezentovat závody a akce, případně si zde mohou jednoduše založit a spravovat vlasní internetové stránky.
Firmám a společnostem z oblasti cyklistiky umožňujeme prezentovat výrobky.
Penzionům, turistickým kancelářím a podobným organizacím zveřejňovat služby.
Prostřednictvím internetu tyto informace okamžitě předáváte závodníkům a oni mají možnost se k nim vyjádřit.
Nikdo není schopen obhospodařovat celý cyklistický šum, takže jsme vytvořili nástroj, který umožňuje každému zveřejnění informací a zároveň je umístíme do míst, kde budou čtené a žádané. Vše rychle, třeba v noci, bez programátora, bez finančních nákladů, bez závazků.
Přidat závod, akci, pozvánku, nabídku, fotogalerii – to vše je založeno na systému vyplnění
formuláře - tzv. redakční systém. To co napíšete, se ihned zobrazí na internetu.

 

 

[aname=2]

 

[h]Systém BikeBase[/h]
Při organizaci závodů jsme se každoročně potýkali s problémy při registraci závodníků, problémy s vyhodnocením a pozdním zobrazováním kompletních výsledků na internetu a lahůdkou bylo sčítání bodů seriálu. Po závodech se řešili i chyby spojené se špatným přepisem jména či teamu z přihlašovacího lístku do počítače a podobné drobnosti.

 

Hledali jsme řešení a na světě byl projekt, který tuto situaci komplexně řeší.
Zároveň jsme přišli i na řešení, které umožňuje přesnou a jednoznačnou evidenci závodníka bez užití jeho rodného čísla.

 

Bikebase je databázový systém, který shromažďuje přihlašovací data závodníků a základní data závodů. Umožňuje pak snadnou a bezchybnou registraci závodníků, téměř okamžité zobrazení výsledků na internetu a minimalizuje chyby způsobené ručním vkládáním dat.
Dále umožňuje snadnou správu výsledků v seriálech. Automatické generování výsledků týmových soutěží i soutěží jednotlivců a to z libovolných závodů zapojených do systému.

 

Celý projekt je po částech uváděn do provozu a testován od roku 2003 v rámci MTB seriálu Peklo severu. Kompletní spuštění prověřené verze proběhlo v roce 2005 pro MTB seriál Peklo Severu a na několika regionálních závodech např. Bike Babí léto.

 

[b]Systém se skládá ze tří nezávislých částí. Lze je užívat odděleně.[/b]

 

[ol][b]Veřejná databáze závodníků[/b] - Databáze obsahuje základní data: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým, BikeBase číslo a číslo licence ČSC. Databáze je ve formátu CSV
[b]Počítačový program „Časomíra“[/b] pro prezentaci závodníků a vyhodnocení výsledků. Program zajičuje urychlení práce, automatické vyhodnocování, dělení do kategorií, různé druhy cyklistických disciplín. Možnost načítání karet s čárovým kódem – licence, BikeBase s okamžitou vazbou na centrální databázi.
[b]Webový server www.bikebase.cz[/b] - Webový server je navržen pro spolupráci s modulem časomíra, ale spolupracuje i s ostatními časoměřičskými systémy vč. čipových. (na základě CSV a DBF)[/ol]

 


K výhodám a možnostem systému patří:
Snadné založení, vedení a správa internetových stránek závodu, podpora a vazby na již existující stránky závodu.
Snadné vkládání informací o závodě vč. fotodokumentace, map, přihlášek atp.
Systém pro psaní reportáží a systém Bikebase Fotogalerie – fotky s přímou vazbou na závodníka, na jeho výsledky a na jeho profil.
Okamžitá prezentace výsledků, pozvánek, kalendář akcí, podpora pořadatelů.
Reklama a propagace cyklistických akcí

 

 

[aname=3]

 

[h]Celostátní kalendář[/h]
Celostátní kalendář cykloakcí s možností detailního výběru disciplín a míst konání, vám usnadní výběr termínu vašeho závodu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání závodů.

 

V české republice citelně chybí jeden centrální kalendář cykloakcí. Kalendářů je spousta, ale většina z nich je omezena regionálně, nebo obsahuje pouze větší akce jejichž informace jsou i tak dostupné na internetu. O menších akcích a závodech i ve svém regionu se často dozvídáme až po jejich konání.

 

V našem projektu nabízíme zveřejnění základních informací o akcích které mají vlastní web a zároveň přicházíme s nabídkou snadného vytvoření internetových stránek pro pořadatele, kteří webové stránky nemají.

 

Součástí projektu je i oslovování cyklistických klubů a spolků a získávání informací o nových akcích.

 

Záznamy do kalendáře lze přidávat bez zásahu programátora prostřednictvím redakčního systému (tento způsob preferujeme), nebo mailovou ohláškou.

 

 

[aname=4]

 

[h]Server pro cyklisty[/h]
[ul][b]Vyjádření bez cenzury[/b] – možnost prezentovat svoje názory či reportáže na závod, popisovat trasy výletů, popisovat zážitky z dovolených, vkládat fotografie…
[b]Osobní stránky[/b] – všechny příspěvky, fotky a výsledky se automaticky zobrazují na vašich osobních stránkách s doménou: vasejmeno.bikebase.cz
[b]Týmové stránky[/b] – možnost založení a správy týmových stránek (fórum, fotogalerie, společné akce a projekty…)
[b]Správa stránek závodů[/b] – možnost založení a správy závodu, akce či výletu vč. jejich prezentace jak v kalendéři, tak formou pozvánky na hlavní straně serveru.
[b]BikeBase karta[/b] – pro snadnou a přesnou registraci na závodech, bez rodného čísla, zařazení co celostátní databáze závodníků.
[b]Slevy při nákupech[/b] – v obchodech, firmách, ubytovnách – po předložení karty
[b]Evidence kola[/b] – jednoznačná identifikace kola na základě BBčísla a čárového kódu
[b]Systém Fotogalerií[/b] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka[/ul]

 

 

[aname=5]

 

[h]Systém Fotogalerií[/h]
Snadno a jednoduše můžete vložit fotografie k článku, akci, závodu, výletu či oslavě. Fotky lze vkládat jednotlivě, nebo hromadně zabalené v ZIPu.

 

U fotogalerií k závodům mají fotografie po zadání startovního čísla závodníka přímou vazbu do jeho profilu (zobrazí se na jeho soukromých stránkách aniž by musel projíždět celou fotogalerii). Taktéž se u fotografie zobrazí jméno, pořadí a závod ve kterém byla fotografie pořízena.

 

Systém lze využít i pro komerční společnosti zabývající se fotografováním cyklistických akcí. Momentálně pracujeme na rozhraní, které umožní zakoupení fotografií.

 

 

[aname=6]

 

[h]Celostátní rozšíření[/h]
Pro komplexní využívání tohoto systému je potřeba jeho rozšíření. Základním krokem pro rozšíření systému je vysoký počet registrovaných závodníků. Poté bude mít i pro pořadatele, kteří mají zajetý svůj vlastní systém, smysl využívat výhod našeho systému.

 

Krom výhod pro závodníky spojených se systémem jako takovým – výsledkový servis, automatické fotogalerie, vlastní profil atd. nabízíme závodníkům slevy. Slevy pro držitele karet může poskytnout jakákoliv firma, obchod, penzion, restaurace a ostatní ziskové organizace působící na poli cyklistiky. Výši a rozsah slevy si určuje firma sama, čím vyšší tím lákavější.Tím pro závodníky vzniká další důvod pro registraci do systému.

 

[ul][b]Výhody pro závodníky[/b] – slevy, výsledkový servis, fotogalerie….
[b]Výhody pro pořadatele[/b] – usnadnění, zpřesnění a urychlení registrace a vyhodnocení závodu
[b]Výhody pro obchodníky a firmy[/b] – rozšíření a oslovení jednoznačnš zaměřené klientely, možnost prezentace na serveru jak přímou reklamou – bannery či PR články, tak nepřímou, recenze, články reportáže.[/ul]

 

 

[aname=7]

 

[h]Projekt „Žebříček“[/h]
Cílem tohoto projektu je bodovací žebříček závodníků z českých závodů. Předpokladem je zapojení všech závodů MTB na území České Republiky do jednoho „velikého seriálu“. Závody budou rozděleny do několika kategorií dle jejich významu. Každá kategorie bude mít i rozdílný počet bodů pro závodníky. (Nejvíce český pohár, nejméně třeba Hnoják kolem Rybníka).

 

Celý systém funguje automaticky za dodržení základních pravidel – registrace závodu, zaslání výsledků v předepsaném univerzálním formátu. žebříček se bude vypisovat oficiálně pro závodníky s platnou licencí ČSC a neoficiální i pro hobíky, kteří se na závodě zaregistrují pod tzv. BikeBase číslem. Závodník s licencí nemusí být registrován v systému BikeBase, přesto se mu budou body sčítat.

 

 

[aname=8]

 

[h]Příklad využití systému[/h]
Nyní představím jednu z možných variant chodu. Předem podotýkám, že rozsah využití jednotlivých částí systému je zcela v režii pořadatele. Pokud máte vlastní stránky a již zažitý systém bez chyb, tak můžete využívat pouze jednotlivé články našeho systému. I ty Vám zaručeně usnadní práci.

 

Závodník se zaregistruje na internetu. Jeho data budou zapsána do veřejné databáze závodníků. Bude mu vystavena karta s BikeBase číslem, kterým se bude prezentovat na závodě. Číslo je uvedeno i formou čárového kódu.
Veřejná data jsou tato: Jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, BikeBase číslo, číslo licence ČSC a tým.

 

Pořadatel – pokud nemá vlastní internetové stránky si stránky založí na serveru BikeBasese (cca 10 minut a získá tím další výhody), poté si stáhne databázi závodníků a při prezentaci závodníka zapíše BBčíslo závodníka a automaticky se mu doplní ostatní přihlašovací údaje které se připojí ke startovnímu číslu. Bez chyb a překlepů. Závodníci kteří nejsou registrováni v systému vyplní klasickou přihlášku, která se založí do počítače během závodu.
Pokud pořadatel má čtečku čárových kódů je prezentace ještě jednodušší. Pokud pořadatel nemá program pro práci s databází (jedná se o nejjednodušší formu databáze CSV – data oddělená středníkem) dodáváme zdarma program „Časomíra“, který s databází pracuje.

 

Během závodu se zadávají do počítače přihlašovací lístky. Po odjetí závodu se výsledné časy připojí ke startovním číslům. Rozdělí se podle kategorií a vytisknou se výsledky.

Výsledky lze jednoduše odeslat na server server Bikebase, kde se výsledky přiřadí jednotlivým závodníkům. Automaticky se jim vytváří seznam dosažených výsledků.
Server je nastaven i na příjem dat z jakékoliv čipové časomíry, nebo excelu.
Na serveru se též automaticky přiřazují body, pokud je závod veden v seriálu, nebo seriálech a tyto jsou pod správou BikeBase.

 

Po závodě lze na server odesílat reportáže a fotografie ze závodu a pokud je k fotografii doplněno startovní číslo automaticky se nakopíruje do profilu zobrazeného závodníka. Toto je velmi výhodné pro fotografy. V podstatě každý závodník má u sebe pouze svoje fotky a může si je u fotografa objednat.

 

Pokud máte jiný způsob prezentace, vyhodnocení a zveřejnění výsledků, můžete jej samozřejmě používat dál. My vám dodáme databázi závodníků, kterou si oni sami vyplnili a vy si

 

 

[aname=9]

 

[h]Nároky na pořadatele.[/h]
Našim zájmem je maximální rozšíření systému, takže kompletní webové zajištění závodu a veškeré programové vybavení je zdarma. Rozsah jejího využití si pořadatel určuje sám. V případě, že pořadatel má již svůj zaběhnutý a fungující systém a nevyužije zcela naší nabídky, může využívat pouze části. Chod jeho způsobu vedení závodu to nikterak nenaruší, naopak může nabídnout závodníkům výhody spojené s BikeBasí.
Systém je vytvořen jako otevřený a registrace zabere max. 10 min., takže každý pořadatel si vlastní závod spravuje buď sám, nebo pověří třetí osobu. Z tohoto důvodu je možné systém provozovat prakticky zdarma. Ve vyjímečných případech povedeme kompletní evidenci, registraci a správu závodu za manipulační poplatek 500,- Kč kdy informace a výsledky přijímáme mailem.

 

 

[aname=10]

 

[h]Finance[/h]
Bikebase je neziskový projekt, vytvořili jsme ho pro vlastní potřeby organizace závodů a nic nebrání v jeho zprostředkování dalším pořadatelům a závodníkům.
Pro pořadatele je systém zdarma.
Závodníci mají možnost dvou druhů registrace. Easy – zdarma, nebo rozšířenou PROFI, která stojí 130,- Kč a platí se jednorázově. Závodníci mají možnost získat PROFI registraci i za 3 publikované články. Další příjmy jsou z reklam na serveru www.bikebase.cz
Systém je od roku 2002 neustále ve vývoji, neustále pracujeme na jeho zdokonalování a rozšiřování nejen v české republice, ale i na slovensku. Spolupracejeme s Českým i slovenským cyklisickým svazem, řadou jednotlivých závodů i seriálů. Do systému zapojujeme i firmy a organizace se vztahem k cyklistice.
Pokud budete mít zájem o zapojení, nebo další informace, kontaktujte nás, rádi vás přijmeme.

 

 

 

[aname=11]

 

[b]Související odkazy:[/b]
[link=www.jaknato.bikebase.cz]www.jaknato.bikebase.cz[/link]

 Za team BikeBase

 

[ul][bb=2]Aleš Gregor[/bb] - autor projektu
[bb=1]Jeroným Drvota[/bb] - programátor
[bb=4]Michal Mach[/bb] - grafik[/ul]

 images/sekcehlleft.gif

Soubory ke stažení

images/sekcehlright.gif
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.33   images/ga_count.png 3


Co je to Bikebase a jak funguje?TitulekAutorDatum
CEREK - Centrální registr jízdních kol pro ČRTonda Cerek24.07.2014 16:56:53

, Array, )Array
(
  [SCREEN_W] => 
  [SCREEN_H] => 
  [BIKEBASE] => Array
    (
      [lang] => CZ
    )

)


Array
(
  [ARTICLEID] => 5
)
www.havenmtbseries.cz/article.php?ARTICLEID=5
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Warning: fopen(http://etbikez.com/index.php/feed/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden
in /home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php on line 585
Debug:
/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [585] : fopen(http://etbikez.com/index.php/feed/, r)

/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [431] : get_RSS/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/menu.php [23] : get_find/home/users/haven/havenmtbseries.cz/web/article.php [325] : get_page(
systém bikebase


16.07.2004 - Aleš Gregor

[h]BIKEBASE – veřejný cyklistický informační server[/h]

 


 

[h]Co je bikebase:[/h]
[ul][ahref=1][b]Bikebase[/b][/ahref] – veřejný internetový server.
[b][ahref=2]Systém Bikebase[/b][/ahref] – centrální veřejná databáze závodníků, prezentace, výsledky, informace
[ahref=3][b]Celostátní kalendář[/b][/ahref] – odkazy a evidence cykloakcí, možnost založení a úplná správa akcí, závodů a seriálů.
[ahref=4][b]Server pro cyklisty[/b][/ahref] – osobní stránky, výsledky, fotky, reportáže… týmové stránky
[ahref=5][b]Systém Fotogalerií[/b][/ahref] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka, generování foroalb
[ahref=6][b]Celostátní rozšíření[/b][/ahref] – systém výhod, provázání závodníků, pořadatelů, obchodníků.
[ahref=7][b]Projekt Žebříček[/b][/ahref] – bodovací žebříček českých závodníků na české scéně
[ahref=8][b]Příklad využití systému Bikebase[/b][/ahref]
[ahref=9][b]Nároky na pořadatele[/b][/ahref]
[ahref=10][b]Finance[/b][/ahref]
[ahref=11][b]Odkazy, kontakty[/b][/ahref][/ul]

 

 

[aname=1]

 

[h]BikeBase veřejný Internetový server[/h]
Pořadatelé zde mohou prezentovat závody a akce, případně si zde mohou jednoduše založit a spravovat vlasní internetové stránky.
Firmám a společnostem z oblasti cyklistiky umožňujeme prezentovat výrobky.
Penzionům, turistickým kancelářím a podobným organizacím zveřejňovat služby.
Prostřednictvím internetu tyto informace okamžitě předáváte závodníkům a oni mají možnost se k nim vyjádřit.
Nikdo není schopen obhospodařovat celý cyklistický šum, takže jsme vytvořili nástroj, který umožňuje každému zveřejnění informací a zároveň je umístíme do míst, kde budou čtené a žádané. Vše rychle, třeba v noci, bez programátora, bez finančních nákladů, bez závazků.
Přidat závod, akci, pozvánku, nabídku, fotogalerii – to vše je založeno na systému vyplnění
formuláře - tzv. redakční systém. To co napíšete, se ihned zobrazí na internetu.

 

 

[aname=2]

 

[h]Systém BikeBase[/h]
Při organizaci závodů jsme se každoročně potýkali s problémy při registraci závodníků, problémy s vyhodnocením a pozdním zobrazováním kompletních výsledků na internetu a lahůdkou bylo sčítání bodů seriálu. Po závodech se řešili i chyby spojené se špatným přepisem jména či teamu z přihlašovacího lístku do počítače a podobné drobnosti.

 

Hledali jsme řešení a na světě byl projekt, který tuto situaci komplexně řeší.
Zároveň jsme přišli i na řešení, které umožňuje přesnou a jednoznačnou evidenci závodníka bez užití jeho rodného čísla.

 

Bikebase je databázový systém, který shromažďuje přihlašovací data závodníků a základní data závodů. Umožňuje pak snadnou a bezchybnou registraci závodníků, téměř okamžité zobrazení výsledků na internetu a minimalizuje chyby způsobené ručním vkládáním dat.
Dále umožňuje snadnou správu výsledků v seriálech. Automatické generování výsledků týmových soutěží i soutěží jednotlivců a to z libovolných závodů zapojených do systému.

 

Celý projekt je po částech uváděn do provozu a testován od roku 2003 v rámci MTB seriálu Peklo severu. Kompletní spuštění prověřené verze proběhlo v roce 2005 pro MTB seriál Peklo Severu a na několika regionálních závodech např. Bike Babí léto.

 

[b]Systém se skládá ze tří nezávislých částí. Lze je užívat odděleně.[/b]

 

[ol][b]Veřejná databáze závodníků[/b] - Databáze obsahuje základní data: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým, BikeBase číslo a číslo licence ČSC. Databáze je ve formátu CSV
[b]Počítačový program „Časomíra“[/b] pro prezentaci závodníků a vyhodnocení výsledků. Program zajičuje urychlení práce, automatické vyhodnocování, dělení do kategorií, různé druhy cyklistických disciplín. Možnost načítání karet s čárovým kódem – licence, BikeBase s okamžitou vazbou na centrální databázi.
[b]Webový server www.bikebase.cz[/b] - Webový server je navržen pro spolupráci s modulem časomíra, ale spolupracuje i s ostatními časoměřičskými systémy vč. čipových. (na základě CSV a DBF)[/ol]

 


K výhodám a možnostem systému patří:
Snadné založení, vedení a správa internetových stránek závodu, podpora a vazby na již existující stránky závodu.
Snadné vkládání informací o závodě vč. fotodokumentace, map, přihlášek atp.
Systém pro psaní reportáží a systém Bikebase Fotogalerie – fotky s přímou vazbou na závodníka, na jeho výsledky a na jeho profil.
Okamžitá prezentace výsledků, pozvánek, kalendář akcí, podpora pořadatelů.
Reklama a propagace cyklistických akcí

 

 

[aname=3]

 

[h]Celostátní kalendář[/h]
Celostátní kalendář cykloakcí s možností detailního výběru disciplín a míst konání, vám usnadní výběr termínu vašeho závodu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání závodů.

 

V české republice citelně chybí jeden centrální kalendář cykloakcí. Kalendářů je spousta, ale většina z nich je omezena regionálně, nebo obsahuje pouze větší akce jejichž informace jsou i tak dostupné na internetu. O menších akcích a závodech i ve svém regionu se často dozvídáme až po jejich konání.

 

V našem projektu nabízíme zveřejnění základních informací o akcích které mají vlastní web a zároveň přicházíme s nabídkou snadného vytvoření internetových stránek pro pořadatele, kteří webové stránky nemají.

 

Součástí projektu je i oslovování cyklistických klubů a spolků a získávání informací o nových akcích.

 

Záznamy do kalendáře lze přidávat bez zásahu programátora prostřednictvím redakčního systému (tento způsob preferujeme), nebo mailovou ohláškou.

 

 

[aname=4]

 

[h]Server pro cyklisty[/h]
[ul][b]Vyjádření bez cenzury[/b] – možnost prezentovat svoje názory či reportáže na závod, popisovat trasy výletů, popisovat zážitky z dovolených, vkládat fotografie…
[b]Osobní stránky[/b] – všechny příspěvky, fotky a výsledky se automaticky zobrazují na vašich osobních stránkách s doménou: vasejmeno.bikebase.cz
[b]Týmové stránky[/b] – možnost založení a správy týmových stránek (fórum, fotogalerie, společné akce a projekty…)
[b]Správa stránek závodů[/b] – možnost založení a správy závodu, akce či výletu vč. jejich prezentace jak v kalendéři, tak formou pozvánky na hlavní straně serveru.
[b]BikeBase karta[/b] – pro snadnou a přesnou registraci na závodech, bez rodného čísla, zařazení co celostátní databáze závodníků.
[b]Slevy při nákupech[/b] – v obchodech, firmách, ubytovnách – po předložení karty
[b]Evidence kola[/b] – jednoznačná identifikace kola na základě BBčísla a čárového kódu
[b]Systém Fotogalerií[/b] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka[/ul]

 

 

[aname=5]

 

[h]Systém Fotogalerií[/h]
Snadno a jednoduše můžete vložit fotografie k článku, akci, závodu, výletu či oslavě. Fotky lze vkládat jednotlivě, nebo hromadně zabalené v ZIPu.

 

U fotogalerií k závodům mají fotografie po zadání startovního čísla závodníka přímou vazbu do jeho profilu (zobrazí se na jeho soukromých stránkách aniž by musel projíždět celou fotogalerii). Taktéž se u fotografie zobrazí jméno, pořadí a závod ve kterém byla fotografie pořízena.

 

Systém lze využít i pro komerční společnosti zabývající se fotografováním cyklistických akcí. Momentálně pracujeme na rozhraní, které umožní zakoupení fotografií.

 

 

[aname=6]

 

[h]Celostátní rozšíření[/h]
Pro komplexní využívání tohoto systému je potřeba jeho rozšíření. Základním krokem pro rozšíření systému je vysoký počet registrovaných závodníků. Poté bude mít i pro pořadatele, kteří mají zajetý svůj vlastní systém, smysl využívat výhod našeho systému.

 

Krom výhod pro závodníky spojených se systémem jako takovým – výsledkový servis, automatické fotogalerie, vlastní profil atd. nabízíme závodníkům slevy. Slevy pro držitele karet může poskytnout jakákoliv firma, obchod, penzion, restaurace a ostatní ziskové organizace působící na poli cyklistiky. Výši a rozsah slevy si určuje firma sama, čím vyšší tím lákavější.Tím pro závodníky vzniká další důvod pro registraci do systému.

 

[ul][b]Výhody pro závodníky[/b] – slevy, výsledkový servis, fotogalerie….
[b]Výhody pro pořadatele[/b] – usnadnění, zpřesnění a urychlení registrace a vyhodnocení závodu
[b]Výhody pro obchodníky a firmy[/b] – rozšíření a oslovení jednoznačnš zaměřené klientely, možnost prezentace na serveru jak přímou reklamou – bannery či PR články, tak nepřímou, recenze, články reportáže.[/ul]

 

 

[aname=7]

 

[h]Projekt „Žebříček“[/h]
Cílem tohoto projektu je bodovací žebříček závodníků z českých závodů. Předpokladem je zapojení všech závodů MTB na území České Republiky do jednoho „velikého seriálu“. Závody budou rozděleny do několika kategorií dle jejich významu. Každá kategorie bude mít i rozdílný počet bodů pro závodníky. (Nejvíce český pohár, nejméně třeba Hnoják kolem Rybníka).

 

Celý systém funguje automaticky za dodržení základních pravidel – registrace závodu, zaslání výsledků v předepsaném univerzálním formátu. žebříček se bude vypisovat oficiálně pro závodníky s platnou licencí ČSC a neoficiální i pro hobíky, kteří se na závodě zaregistrují pod tzv. BikeBase číslem. Závodník s licencí nemusí být registrován v systému BikeBase, přesto se mu budou body sčítat.

 

 

[aname=8]

 

[h]Příklad využití systému[/h]
Nyní představím jednu z možných variant chodu. Předem podotýkám, že rozsah využití jednotlivých částí systému je zcela v režii pořadatele. Pokud máte vlastní stránky a již zažitý systém bez chyb, tak můžete využívat pouze jednotlivé články našeho systému. I ty Vám zaručeně usnadní práci.

 

Závodník se zaregistruje na internetu. Jeho data budou zapsána do veřejné databáze závodníků. Bude mu vystavena karta s BikeBase číslem, kterým se bude prezentovat na závodě. Číslo je uvedeno i formou čárového kódu.
Veřejná data jsou tato: Jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, BikeBase číslo, číslo licence ČSC a tým.

 

Pořadatel – pokud nemá vlastní internetové stránky si stránky založí na serveru BikeBasese (cca 10 minut a získá tím další výhody), poté si stáhne databázi závodníků a při prezentaci závodníka zapíše BBčíslo závodníka a automaticky se mu doplní ostatní přihlašovací údaje které se připojí ke startovnímu číslu. Bez chyb a překlepů. Závodníci kteří nejsou registrováni v systému vyplní klasickou přihlášku, která se založí do počítače během závodu.
Pokud pořadatel má čtečku čárových kódů je prezentace ještě jednodušší. Pokud pořadatel nemá program pro práci s databází (jedná se o nejjednodušší formu databáze CSV – data oddělená středníkem) dodáváme zdarma program „Časomíra“, který s databází pracuje.

 

Během závodu se zadávají do počítače přihlašovací lístky. Po odjetí závodu se výsledné časy připojí ke startovním číslům. Rozdělí se podle kategorií a vytisknou se výsledky.

Výsledky lze jednoduše odeslat na server server Bikebase, kde se výsledky přiřadí jednotlivým závodníkům. Automaticky se jim vytváří seznam dosažených výsledků.
Server je nastaven i na příjem dat z jakékoliv čipové časomíry, nebo excelu.
Na serveru se též automaticky přiřazují body, pokud je závod veden v seriálu, nebo seriálech a tyto jsou pod správou BikeBase.

 

Po závodě lze na server odesílat reportáže a fotografie ze závodu a pokud je k fotografii doplněno startovní číslo automaticky se nakopíruje do profilu zobrazeného závodníka. Toto je velmi výhodné pro fotografy. V podstatě každý závodník má u sebe pouze svoje fotky a může si je u fotografa objednat.

 

Pokud máte jiný způsob prezentace, vyhodnocení a zveřejnění výsledků, můžete jej samozřejmě používat dál. My vám dodáme databázi závodníků, kterou si oni sami vyplnili a vy si

 

 

[aname=9]

 

[h]Nároky na pořadatele.[/h]
Našim zájmem je maximální rozšíření systému, takže kompletní webové zajištění závodu a veškeré programové vybavení je zdarma. Rozsah jejího využití si pořadatel určuje sám. V případě, že pořadatel má již svůj zaběhnutý a fungující systém a nevyužije zcela naší nabídky, může využívat pouze části. Chod jeho způsobu vedení závodu to nikterak nenaruší, naopak může nabídnout závodníkům výhody spojené s BikeBasí.
Systém je vytvořen jako otevřený a registrace zabere max. 10 min., takže každý pořadatel si vlastní závod spravuje buď sám, nebo pověří třetí osobu. Z tohoto důvodu je možné systém provozovat prakticky zdarma. Ve vyjímečných případech povedeme kompletní evidenci, registraci a správu závodu za manipulační poplatek 500,- Kč kdy informace a výsledky přijímáme mailem.

 

 

[aname=10]

 

[h]Finance[/h]
Bikebase je neziskový projekt, vytvořili jsme ho pro vlastní potřeby organizace závodů a nic nebrání v jeho zprostředkování dalším pořadatelům a závodníkům.
Pro pořadatele je systém zdarma.
Závodníci mají možnost dvou druhů registrace. Easy – zdarma, nebo rozšířenou PROFI, která stojí 130,- Kč a platí se jednorázově. Závodníci mají možnost získat PROFI registraci i za 3 publikované články. Další příjmy jsou z reklam na serveru www.bikebase.cz
Systém je od roku 2002 neustále ve vývoji, neustále pracujeme na jeho zdokonalování a rozšiřování nejen v české republice, ale i na slovensku. Spolupracejeme s Českým i slovenským cyklisickým svazem, řadou jednotlivých závodů i seriálů. Do systému zapojujeme i firmy a organizace se vztahem k cyklistice.
Pokud budete mít zájem o zapojení, nebo další informace, kontaktujte nás, rádi vás přijmeme.

 

 

 

[aname=11]

 

[b]Související odkazy:[/b]
[link=www.jaknato.bikebase.cz]www.jaknato.bikebase.cz[/link]

 Za team BikeBase

 

[ul][bb=2]Aleš Gregor[/bb] - autor projektu
[bb=1]Jeroným Drvota[/bb] - programátor
[bb=4]Michal Mach[/bb] - grafik[/ul]

 images/sekcehlleft.gif

Soubory ke stažení

images/sekcehlright.gif
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.33   images/ga_count.png 3


Co je to Bikebase a jak funguje?TitulekAutorDatum
CEREK - Centrální registr jízdních kol pro ČRTonda Cerek24.07.2014 16:56:53

, Array, )Array
(
  [SCREEN_W] => 
  [SCREEN_H] => 
  [BIKEBASE] => Array
    (
      [lang] => CZ
    )

)


Array
(
  [ARTICLEID] => 5
)
Bikebase.cz - Co je to Bikebase a jak funguje?

systém bikebase

16.07.2004 - Aleš Gregor

[h]BIKEBASE – veřejný cyklistický informační server[/h]

 


 

[h]Co je bikebase:[/h]
[ul][ahref=1][b]Bikebase[/b][/ahref] – veřejný internetový server.
[b][ahref=2]Systém Bikebase[/b][/ahref] – centrální veřejná databáze závodníků, prezentace, výsledky, informace
[ahref=3][b]Celostátní kalendář[/b][/ahref] – odkazy a evidence cykloakcí, možnost založení a úplná správa akcí, závodů a seriálů.
[ahref=4][b]Server pro cyklisty[/b][/ahref] – osobní stránky, výsledky, fotky, reportáže… týmové stránky
[ahref=5][b]Systém Fotogalerií[/b][/ahref] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka, generování foroalb
[ahref=6][b]Celostátní rozšíření[/b][/ahref] – systém výhod, provázání závodníků, pořadatelů, obchodníků.
[ahref=7][b]Projekt Žebříček[/b][/ahref] – bodovací žebříček českých závodníků na české scéně
[ahref=8][b]Příklad využití systému Bikebase[/b][/ahref]
[ahref=9][b]Nároky na pořadatele[/b][/ahref]
[ahref=10][b]Finance[/b][/ahref]
[ahref=11][b]Odkazy, kontakty[/b][/ahref][/ul]

 

 

[aname=1]

 

[h]BikeBase veřejný Internetový server[/h]
Pořadatelé zde mohou prezentovat závody a akce, případně si zde mohou jednoduše založit a spravovat vlasní internetové stránky.
Firmám a společnostem z oblasti cyklistiky umožňujeme prezentovat výrobky.
Penzionům, turistickým kancelářím a podobným organizacím zveřejňovat služby.
Prostřednictvím internetu tyto informace okamžitě předáváte závodníkům a oni mají možnost se k nim vyjádřit.
Nikdo není schopen obhospodařovat celý cyklistický šum, takže jsme vytvořili nástroj, který umožňuje každému zveřejnění informací a zároveň je umístíme do míst, kde budou čtené a žádané. Vše rychle, třeba v noci, bez programátora, bez finančních nákladů, bez závazků.
Přidat závod, akci, pozvánku, nabídku, fotogalerii – to vše je založeno na systému vyplnění
formuláře - tzv. redakční systém. To co napíšete, se ihned zobrazí na internetu.

 

 

[aname=2]

 

[h]Systém BikeBase[/h]
Při organizaci závodů jsme se každoročně potýkali s problémy při registraci závodníků, problémy s vyhodnocením a pozdním zobrazováním kompletních výsledků na internetu a lahůdkou bylo sčítání bodů seriálu. Po závodech se řešili i chyby spojené se špatným přepisem jména či teamu z přihlašovacího lístku do počítače a podobné drobnosti.

 

Hledali jsme řešení a na světě byl projekt, který tuto situaci komplexně řeší.
Zároveň jsme přišli i na řešení, které umožňuje přesnou a jednoznačnou evidenci závodníka bez užití jeho rodného čísla.

 

Bikebase je databázový systém, který shromažďuje přihlašovací data závodníků a základní data závodů. Umožňuje pak snadnou a bezchybnou registraci závodníků, téměř okamžité zobrazení výsledků na internetu a minimalizuje chyby způsobené ručním vkládáním dat.
Dále umožňuje snadnou správu výsledků v seriálech. Automatické generování výsledků týmových soutěží i soutěží jednotlivců a to z libovolných závodů zapojených do systému.

 

Celý projekt je po částech uváděn do provozu a testován od roku 2003 v rámci MTB seriálu Peklo severu. Kompletní spuštění prověřené verze proběhlo v roce 2005 pro MTB seriál Peklo Severu a na několika regionálních závodech např. Bike Babí léto.

 

[b]Systém se skládá ze tří nezávislých částí. Lze je užívat odděleně.[/b]

 

[ol][b]Veřejná databáze závodníků[/b] - Databáze obsahuje základní data: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým, BikeBase číslo a číslo licence ČSC. Databáze je ve formátu CSV
[b]Počítačový program „Časomíra“[/b] pro prezentaci závodníků a vyhodnocení výsledků. Program zajičuje urychlení práce, automatické vyhodnocování, dělení do kategorií, různé druhy cyklistických disciplín. Možnost načítání karet s čárovým kódem – licence, BikeBase s okamžitou vazbou na centrální databázi.
[b]Webový server www.bikebase.cz[/b] - Webový server je navržen pro spolupráci s modulem časomíra, ale spolupracuje i s ostatními časoměřičskými systémy vč. čipových. (na základě CSV a DBF)[/ol]

 


K výhodám a možnostem systému patří:
Snadné založení, vedení a správa internetových stránek závodu, podpora a vazby na již existující stránky závodu.
Snadné vkládání informací o závodě vč. fotodokumentace, map, přihlášek atp.
Systém pro psaní reportáží a systém Bikebase Fotogalerie – fotky s přímou vazbou na závodníka, na jeho výsledky a na jeho profil.
Okamžitá prezentace výsledků, pozvánek, kalendář akcí, podpora pořadatelů.
Reklama a propagace cyklistických akcí

 

 

[aname=3]

 

[h]Celostátní kalendář[/h]
Celostátní kalendář cykloakcí s možností detailního výběru disciplín a míst konání, vám usnadní výběr termínu vašeho závodu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání závodů.

 

V české republice citelně chybí jeden centrální kalendář cykloakcí. Kalendářů je spousta, ale většina z nich je omezena regionálně, nebo obsahuje pouze větší akce jejichž informace jsou i tak dostupné na internetu. O menších akcích a závodech i ve svém regionu se často dozvídáme až po jejich konání.

 

V našem projektu nabízíme zveřejnění základních informací o akcích které mají vlastní web a zároveň přicházíme s nabídkou snadného vytvoření internetových stránek pro pořadatele, kteří webové stránky nemají.

 

Součástí projektu je i oslovování cyklistických klubů a spolků a získávání informací o nových akcích.

 

Záznamy do kalendáře lze přidávat bez zásahu programátora prostřednictvím redakčního systému (tento způsob preferujeme), nebo mailovou ohláškou.

 

 

[aname=4]

 

[h]Server pro cyklisty[/h]
[ul][b]Vyjádření bez cenzury[/b] – možnost prezentovat svoje názory či reportáže na závod, popisovat trasy výletů, popisovat zážitky z dovolených, vkládat fotografie…
[b]Osobní stránky[/b] – všechny příspěvky, fotky a výsledky se automaticky zobrazují na vašich osobních stránkách s doménou: vasejmeno.bikebase.cz
[b]Týmové stránky[/b] – možnost založení a správy týmových stránek (fórum, fotogalerie, společné akce a projekty…)
[b]Správa stránek závodů[/b] – možnost založení a správy závodu, akce či výletu vč. jejich prezentace jak v kalendéři, tak formou pozvánky na hlavní straně serveru.
[b]BikeBase karta[/b] – pro snadnou a přesnou registraci na závodech, bez rodného čísla, zařazení co celostátní databáze závodníků.
[b]Slevy při nákupech[/b] – v obchodech, firmách, ubytovnách – po předložení karty
[b]Evidence kola[/b] – jednoznačná identifikace kola na základě BBčísla a čárového kódu
[b]Systém Fotogalerií[/b] – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka[/ul]

 

 

[aname=5]

 

[h]Systém Fotogalerií[/h]
Snadno a jednoduše můžete vložit fotografie k článku, akci, závodu, výletu či oslavě. Fotky lze vkládat jednotlivě, nebo hromadně zabalené v ZIPu.

 

U fotogalerií k závodům mají fotografie po zadání startovního čísla závodníka přímou vazbu do jeho profilu (zobrazí se na jeho soukromých stránkách aniž by musel projíždět celou fotogalerii). Taktéž se u fotografie zobrazí jméno, pořadí a závod ve kterém byla fotografie pořízena.

 

Systém lze využít i pro komerční společnosti zabývající se fotografováním cyklistických akcí. Momentálně pracujeme na rozhraní, které umožní zakoupení fotografií.

 

 

[aname=6]

 

[h]Celostátní rozšíření[/h]
Pro komplexní využívání tohoto systému je potřeba jeho rozšíření. Základním krokem pro rozšíření systému je vysoký počet registrovaných závodníků. Poté bude mít i pro pořadatele, kteří mají zajetý svůj vlastní systém, smysl využívat výhod našeho systému.

 

Krom výhod pro závodníky spojených se systémem jako takovým – výsledkový servis, automatické fotogalerie, vlastní profil atd. nabízíme závodníkům slevy. Slevy pro držitele karet může poskytnout jakákoliv firma, obchod, penzion, restaurace a ostatní ziskové organizace působící na poli cyklistiky. Výši a rozsah slevy si určuje firma sama, čím vyšší tím lákavější.Tím pro závodníky vzniká další důvod pro registraci do systému.

 

[ul][b]Výhody pro závodníky[/b] – slevy, výsledkový servis, fotogalerie….
[b]Výhody pro pořadatele[/b] – usnadnění, zpřesnění a urychlení registrace a vyhodnocení závodu
[b]Výhody pro obchodníky a firmy[/b] – rozšíření a oslovení jednoznačnš zaměřené klientely, možnost prezentace na serveru jak přímou reklamou – bannery či PR články, tak nepřímou, recenze, články reportáže.[/ul]

 

 

[aname=7]

 

[h]Projekt „Žebříček“[/h]
Cílem tohoto projektu je bodovací žebříček závodníků z českých závodů. Předpokladem je zapojení všech závodů MTB na území České Republiky do jednoho „velikého seriálu“. Závody budou rozděleny do několika kategorií dle jejich významu. Každá kategorie bude mít i rozdílný počet bodů pro závodníky. (Nejvíce český pohár, nejméně třeba Hnoják kolem Rybníka).

 

Celý systém funguje automaticky za dodržení základních pravidel – registrace závodu, zaslání výsledků v předepsaném univerzálním formátu. žebříček se bude vypisovat oficiálně pro závodníky s platnou licencí ČSC a neoficiální i pro hobíky, kteří se na závodě zaregistrují pod tzv. BikeBase číslem. Závodník s licencí nemusí být registrován v systému BikeBase, přesto se mu budou body sčítat.

 

 

[aname=8]

 

[h]Příklad využití systému[/h]
Nyní představím jednu z možných variant chodu. Předem podotýkám, že rozsah využití jednotlivých částí systému je zcela v režii pořadatele. Pokud máte vlastní stránky a již zažitý systém bez chyb, tak můžete využívat pouze jednotlivé články našeho systému. I ty Vám zaručeně usnadní práci.

 

Závodník se zaregistruje na internetu. Jeho data budou zapsána do veřejné databáze závodníků. Bude mu vystavena karta s BikeBase číslem, kterým se bude prezentovat na závodě. Číslo je uvedeno i formou čárového kódu.
Veřejná data jsou tato: Jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, BikeBase číslo, číslo licence ČSC a tým.

 

Pořadatel – pokud nemá vlastní internetové stránky si stránky založí na serveru BikeBasese (cca 10 minut a získá tím další výhody), poté si stáhne databázi závodníků a při prezentaci závodníka zapíše BBčíslo závodníka a automaticky se mu doplní ostatní přihlašovací údaje které se připojí ke startovnímu číslu. Bez chyb a překlepů. Závodníci kteří nejsou registrováni v systému vyplní klasickou přihlášku, která se založí do počítače během závodu.
Pokud pořadatel má čtečku čárových kódů je prezentace ještě jednodušší. Pokud pořadatel nemá program pro práci s databází (jedná se o nejjednodušší formu databáze CSV – data oddělená středníkem) dodáváme zdarma program „Časomíra“, který s databází pracuje.

 

Během závodu se zadávají do počítače přihlašovací lístky. Po odjetí závodu se výsledné časy připojí ke startovním číslům. Rozdělí se podle kategorií a vytisknou se výsledky.

Výsledky lze jednoduše odeslat na server server Bikebase, kde se výsledky přiřadí jednotlivým závodníkům. Automaticky se jim vytváří seznam dosažených výsledků.
Server je nastaven i na příjem dat z jakékoliv čipové časomíry, nebo excelu.
Na serveru se též automaticky přiřazují body, pokud je závod veden v seriálu, nebo seriálech a tyto jsou pod správou BikeBase.

 

Po závodě lze na server odesílat reportáže a fotografie ze závodu a pokud je k fotografii doplněno startovní číslo automaticky se nakopíruje do profilu zobrazeného závodníka. Toto je velmi výhodné pro fotografy. V podstatě každý závodník má u sebe pouze svoje fotky a může si je u fotografa objednat.

 

Pokud máte jiný způsob prezentace, vyhodnocení a zveřejnění výsledků, můžete jej samozřejmě používat dál. My vám dodáme databázi závodníků, kterou si oni sami vyplnili a vy si

 

 

[aname=9]

 

[h]Nároky na pořadatele.[/h]
Našim zájmem je maximální rozšíření systému, takže kompletní webové zajištění závodu a veškeré programové vybavení je zdarma. Rozsah jejího využití si pořadatel určuje sám. V případě, že pořadatel má již svůj zaběhnutý a fungující systém a nevyužije zcela naší nabídky, může využívat pouze části. Chod jeho způsobu vedení závodu to nikterak nenaruší, naopak může nabídnout závodníkům výhody spojené s BikeBasí.
Systém je vytvořen jako otevřený a registrace zabere max. 10 min., takže každý pořadatel si vlastní závod spravuje buď sám, nebo pověří třetí osobu. Z tohoto důvodu je možné systém provozovat prakticky zdarma. Ve vyjímečných případech povedeme kompletní evidenci, registraci a správu závodu za manipulační poplatek 500,- Kč kdy informace a výsledky přijímáme mailem.

 

 

[aname=10]

 

[h]Finance[/h]
Bikebase je neziskový projekt, vytvořili jsme ho pro vlastní potřeby organizace závodů a nic nebrání v jeho zprostředkování dalším pořadatelům a závodníkům.
Pro pořadatele je systém zdarma.
Závodníci mají možnost dvou druhů registrace. Easy – zdarma, nebo rozšířenou PROFI, která stojí 130,- Kč a platí se jednorázově. Závodníci mají možnost získat PROFI registraci i za 3 publikované články. Další příjmy jsou z reklam na serveru www.bikebase.cz
Systém je od roku 2002 neustále ve vývoji, neustále pracujeme na jeho zdokonalování a rozšiřování nejen v české republice, ale i na slovensku. Spolupracejeme s Českým i slovenským cyklisickým svazem, řadou jednotlivých závodů i seriálů. Do systému zapojujeme i firmy a organizace se vztahem k cyklistice.
Pokud budete mít zájem o zapojení, nebo další informace, kontaktujte nás, rádi vás přijmeme.

 

 

 

[aname=11]

 

[b]Související odkazy:[/b]
[link=www.jaknato.bikebase.cz]www.jaknato.bikebase.cz[/link]

 Za team BikeBase

 

[ul][bb=2]Aleš Gregor[/bb] - autor projektu
[bb=1]Jeroným Drvota[/bb] - programátor
[bb=4]Michal Mach[/bb] - grafik[/ul]


 

images/sekcehlleft.gif

Soubory ke stažení

images/sekcehlright.gif
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.33   images/ga_count.png 3

Co je to Bikebase a jak funguje?

TitulekAutorDatum
CEREK - Centrální registr jízdních kol pro ČRTonda Cerek24.07.2014 16:56:53
© Bikebase.cz 2007 – Bikebase systém pro prezentaci závodníků a vyhodnocování výsledků s okamžitým zveřejněním na internetu. Právě nás tu je: 0
Autor projektu: Aleš Gregor, graphics: Michal Mach, coder: REDY TUGO images/rss.gif 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort